Zase

Význam: Zase znamená opakovat nebo navázat na dřívější situaci nebo činnost.

Slovo zase je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 7 synonym.

Synonyma k zase

Znovu, nově, znovuobnovením.

Naopak: přesný opak, ve směru proti proudu, v obráceném pořadí, zcela odlišně.

Naproti tomu znamená: naopak, přesný opak, na rozdíl od toho.

Opět znamená znovu, navázání na předchozí stav, návrat k předchozímu.

Přece znamená "samozřejmě" nebo "nepochybně" a je používáno pro potvrzení nebo pro připomenutí něčeho zřejmého.

Tedy: slovo "tedy" znamená "takže", "tedy" nebo "proto". Je to způsob, jak shrnout výsledky nebo ukončit myšlenku.

Znovu se obnovit, opakovat nebo obnovit.