Zarmoucený

Význam: Zarmoucení je stav, kdy je člověk plný smutku, trápení a deprese. Je to ztráta naděje a radosti ze života. Může být způsobeno osobními zážitky nebo situacemi.

Slovo zarmoucený je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k zarmoucený

Smutný je stav, kdy je člověk beznadějný, bezradný a bez naděje.

Smutný, melancholický, plný bolesti, žalu; často používaný pro vyjádření úzkosti nebo smutku.