Zapudit

Význam: Zapudit znamená odstranit, odvrhnout, vyhnat nebo zbavit něčeho nežádoucího, něco zanikne nebo se stane neviditelným. Je to vyjádření přání nebo rozhodnutí, aby něco pryč zmizelo nebo se stalo neaktiv

Slovo zapudit je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k zapudit

Odehnat = odstranit, zbavit se, odvrátit, vyhnout se.

Odpudit <koho>: odmítnout, zbavit se, zbavit se osoby nebo věci; vyhnout se.

Zahnat znamená odvést nebo přimět k odchodu, často pomocí síly nebo vyhrožování.

Zaplašit znamená vyrušit, vystrašit, vyvolat strach nebo odvrátit pozornost.

Zavrhnout znamená odmítnout, odmítavě přijmout něco nebo někoho.