Zapomenout

Význam: Zapomenout znamená zapomínat, nemít v paměti, nevědět nebo ztratit vzpomínku na něco. Někdy zapomenutí může být vědomé, například když se rozhodneme věci nebo události nevěnovat pozornost, a někdy můž

Slovo zapomenout je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k zapomenout

Nechat: ponechat, opustit, dovolit; ponechat (něco) na místě, nechat být (něco); nechat někoho, aby dělal něco; přestat se starat o něco.

Opomenout znamená zapomenout nebo přehlédnout něco, co by mělo být učiněno nebo vzato v úvahu.

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

Ukončit nebo odložit myšlení, poznávání nebo vědění o něčem.

Vymazat z paměti, zapomenout.

Zapomenout na informace, které kdysi byly člověku známé.