Zamotaný

Význam: , zkomplikovaný, překážka Význam slova je obtížný, složitý, komplikovaný nebo neprůchodný, jako by to byla překážka ve vaší cestě.

Slovo zamotaný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k zamotaný

Nejasný - nesrozumitelný, nejednoznačný, neuhranutelný; matoucí, nečitelný, neurčitý.

Nepřehledný je slovo, které se používá pro popis věcí, které jsou komplikované, obtížné pochopit a nesrozumitelné.

Zapletený, zamotaný; obalený, ovinutý; pokrytý, zahalený.

Popletený je označení pro osobu, která se zmateně chová nebo se zmateně vyjadřuje. Jde o stav, kdy se člověk neorientuje, zapomíná a má problém se soustředit.

Spletený znamená zamotaný, zapletený, složitý, zmatený, komplikovaný.

Spletitý znamená složitý, překomplikovaný, obtížně srozumitelný.

Zabalený: přikrytý nebo zabalený do něčeho, obvykle do papíru nebo do jiného materiálu.

Zapletený významně znamená komplikovaný, složitý a obtížně srozumitelný.

Zašmodrchaný výrazem označujeme něco, co je rozbité, málo účinné nebo nevyhovující.

Ohnutý, zakroucený; nebo v přeneseném smyslu se zavinutými konci.

Složitý, komplikovaný; obtížný k pochopení, zapamatování nebo provádění.