Žalostný

Význam: Význam slova "žalostný" je smutný, tragický nebo trpící; přinášející bolest nebo úzkost. Označuje stav nebo situaci, která je smutná nebo tragická.

Slovo žalostný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k žalostný

Bídný = smutný, chudý, ubohý, nedostatečný, tragický.

Bolestný se odkazuje na neúmyslné či úmyslné škody, které způsobují bolest, strach či smutek.

Dezolátní znamená hrozný, strašný, špatný, tragický a zoufalý.

Plačtivý, smutný; vyjadřující smutek v bolestném volání.

Smutný: Prožívá smutek, pocit dojatosti, tíživého žalu, deprese nebo nostalgie.

Tragický se vztahuje k situacím, které jsou smutné, bolestné, nešťastné a způsobující ztrátu.

Tristní je přídavné jméno, které označuje smutný, žalostný, smutek vyvolávající či depresivní.

Ubohý je adjektivum, které označuje něco, co je velmi chudé, nevýznamné nebo nehodné pozornosti.

Úpěnlivý znamená velmi naléhavý, prosící a vášnivě přání něco dosáhnout.

Smutný, tristní, plný zármutku, truchlící, úzkostný; nešťastný, smutný, vděčný, bolestný.

Zarmucující se týká pocitu smutku, zklamání nebo zlomenosti.