Zakotvit

Význam: Zakotvit znamená zajistit něco pevně, aby se nemohlo pohnout nebo se odstranit. Může se to týkat lodi, aby zůstala na stejném místě, nebo třeba kotvy, která se používá k upevnění něčeho.

Slovo zakotvit je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k zakotvit

Dojít obliby znamená, že něco, co bylo dříve populární a oblíbené, postupně ztrácí oblibu a vliv.

Ukotvit znamená upevnit nebo zabezpečit něco tak, aby to nebylo možné pohnout, přemístit, odstranit nebo změnit.

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

Zdomácnění je proces, kdy se něco stává běžným, obvyklým nebo přijatelným ve společnosti. Může se to týkat názorů, věcí nebo chování.