Zachytit se

Význam: Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

Slovo zachytit se je složena z 2 slov, obsahuje 11 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k zachytit se

Přichytit se znamená držet se nebo se opřít o něco pro získání rovnováhy, stabilitu nebo podpory.

Držet se: držet se rozhodnutí, plánů nebo jejich dodržování.

Uchytit se znamená pevně a bezpečně se držet čeho nebo někoho, aby člověk dosáhl svého cíle.

Převzít odpovědnost, zodpovědnost a iniciativu.

Uváznout: zastavit se, zaseknout se na nečekaném místě; lodi se uvázne kolem kotvícího objektu.

Uchytit se nebo se zabydlet někde, stát se součástí čehosi, dosáhnout trvalého úspěchu.