Záblesk

Význam: Záblesk je krátká, intenzivní výboj energie, často světla, viditelný pouhý okamžik.

Slovo záblesk je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k záblesk

Náznak je informace nebo signál, který naznačuje nebo upozorňuje na něco.

Příznak je znamení nebo projev, který naznačuje stav něčeho nebo něčí existence.

Zablesknutí je rychlá a krátká záblesková vlna, která může být vyvolána světlem, zvukem nebo elektřinou.

Zákmit je přírodní jev, který může vzniknout, když se proudy vzduchu s různými teplotami střetnou. Vytváří se turbulentní víření a silný vítr.

Zásvit je předmět, který se používá pro stínění a ochranu před světlem, obvykle se skládá z látky nebo kovu.