Zabít

Význam: Vykořisťovat nebo zlikvidovat život, tělo nebo věc. To je význam slova "zabít".

Slovo zabít je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 16 synonym.

Synonyma k zabít

Oživit znamená obnovit, probudit nebo učinit něco novým či zajímavým.

Zničit, zruinovat, udělat něco špatně, neúspěšně, nefunkčně.

Přebít = získat výhodu před soupeřem, výrazně převyšující jeho výsledky, tím, že větší význam přikládáte vlastnímu názoru a činu.

Promarnit znamená vynaložit čas neproduktivně a nezískat z toho žádný užitek.

Ubít znamená způsobit smrt, zabít.

Usmrtit <koho> je spáchat vraždu, způsobit zabití jiného člověka.

Utlouci znamená silně stlačit, změnit tvar nebo případně zničit nějaký předmět.

Vzkřísit znamená oživit, obnovit nebo znovu probudit, jako když se něco obnoví po smrti nebo po dlouhém období nečinnosti.

Zahubit znamená zcela zničit, anihilovat, zlikvidovat.

Zarazit znamená zastavit se nebo zabrzdit; zastavit se nebo zpomalit rychlost pohybu.

Zatlouci znamená připevnit pomocí hřebíku nebo jiného kovového předmětu do povrchu.

Zavraždit je násilné a úmyslné usmrcení jednoho člověka druhým.

Udělat něco špatně nebo poškodit to.

Zmařit znamená zrušit, zničit nebo způsobit, že se něco nestane, nebo aby se nedostalo k cíli.

Znemožnit: omezit nebo zabránit něčemu, čímž se člověku či činnosti odebírá možnost udělat něco.

Zničit: zcela zničit, poškodit nebo zahubit.