Vyzařování

Význam: Vyzařování je proces, při kterém se energie uvolňuje ve formě elektromagnetických vln.

Slovo vyzařování je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k vyzařování

Emanace je proces, během kterého se zdroj uvolňuje energii nebo částice do okolního prostředí.

Emise je vylučování látek do ovzduší, vody nebo půdy, včetně skleníkových plynů.

Záření je rozptýlení elektromagnetického záření, které může být vyzařováno nebo absorbováno objekty ve svém okolí.