Vyslechnout

Význam: Vyslechnout znamená poslouchat a pečlivě naslouchat druhému člověku.

Slovo vyslechnout je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k vyslechnout

Dopřát sluchu někomu znamená poskytnout mu příležitost slyšet něco, co by jinak nemohl.

Podrobit koho výslechu znamená vyptávat se ho na konkrétní otázky, aby se získaly informace.

Vyposlechnout znamená poslouchat informace a příběhy, aby člověk mohl lépe porozumět.

Vyšetřit znamená provést vyhodnocení a vyšetřování, aby se zjistily skutečnosti a příčiny pro určenou osobu nebo situaci.

Vyslyšet: vyslechnout někoho; poslouchat a řídit se jeho žádostí/přáními.