Vykrádat

Význam: Vykrádat znamená ukrást, nebo odebrat něco násilím, odcizit nebo zneužít bez souhlasu nebo povolení.

Slovo vykrádat je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k vykrádat

Plundrovat znamená krást a ničit majetek s cílem dosáhnout ekonomického prospěchu.

Přebírat: získat od jiného autora informace, myšlenky nebo dílo a použít je pro vlastní účely.

Přejímat znamená převzít zodpovědnost za něco, co jste přijali od někoho jiného.

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

Vylupovat znamená násilně otevřít a zničit předměty, často vloupáním do budov.