Výdělek

Význam: Výdělek je peněžní částka získaná za odvedenou práci, obchod nebo jinou činnost.

Slovo výdělek je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k výdělek

Mzda je finanční odměna za práci, kterou obdrží zaměstnanec od svého zaměstnavatele za čas, který strávil prací.

Plat je částka, kterou zaměstnanci vyplácí zaměstnavatel za provedenou práci.

Výtěžek je finanční částka, kterou získáte po vyčerpání původního majetku nebo zdrojů.

Zisk je příjem nebo výdělek, který je vyšší než vynaložené náklady na jeho získání.