Vybrat si

Význam: Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

Slovo vybrat si je složena z 2 slov, obsahuje 9 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k vybrat si

(bez definice)

Zvolit si znamená vybrat si něco vlastním rozhodnutím, často jde o volbu mezi dvěma možnostmi.