Vládní

Význam: Vládní je používané jako adjektivum, které se vztahuje k vládě nebo vládním institucím; označuje věci nebo akce prováděné touto vládou nebo institucemi.

Slovo vládní je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k vládní

Vláda je mocná instituce, která vykonává moc na národní úrovni a určuje politiku, zákony a programy, které mají řídit společnost.

Vládnoucí se týká toho, kdo vykonává nebo je autoritativně zodpovědný za udržování moci nebo řízení.