Vedoucí

Význam: Vedoucí je osoba, která vede a řídí činnosti a lidi k dosažení stanovených cílů.

Slovo vedoucí je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k vedoucí

Boss je autoritativní osoba, která vede lidi, organizace, projekty nebo podniky a má poslední slovo.

Nejdůležitější, primární, hlavní; klíčový, významný, důležitý, základní.

Šéf je výraz pro vedení, vedoucího nebo šéfovou pozici ve firmě, která je odpovědná za rozhodování, vedení a řízení.

Vůdčí: schopnost vést lidi, ovládat situaci a přijímat správná rozhodnutí.