Vedení

Význam: Vedení je proces získávání informací a řízení lidí, procesů a aktivit, které jsou potřebné k dosažení cílů a úspěchů.

Slovo vedení je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k vedení

Linka je čára nebo cesta, která spojuje dvě nebo více bodů.

Management je proces řízení organizace a koordinace jejích činností, pro dosažení stanovených cílů.

Potrubí je trubka, která slouží ke stlačování nebo transportu kapaliny, plynu nebo pevných látek.

Řízení je proces uskutečňování strategií, cílů a plánů prostřednictvím koordinace lidí a zdrojů.

Správa je sdělení, informace nebo zpráva, která je posílána mezi dvěma nebo více stranami.