Vágnost

Význam: Vágnost je vlastnost mluvit nebo psát obecně, aniž by bylo přesně definováno, co se má myslet.

Slovo vágnost je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k vágnost

Nedefinovanost je stav, ve kterém něčemu chybí definice, tedy určení jasného smyslu nebo účelu.

Nepřesnost znamená chybné pochopení, interpretaci nebo vyjádření něčeho.

Neurčitost je stav nejistoty nebo nejasnosti, kdy není jasné, jaké jsou výsledky nebo důsledky něčeho.