Uznat

Význam: Uznat znamená přijmout nebo přiznat pravdivost nebo pravost čehosi.

Slovo uznat je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k uznat

Přijmout, schválit nebo přijmout s vůlí.

Ocenit znamená chválit nebo vyjádřit uznání někomu nebo něčemu.

Pochopit znamená pochytit podstatu a porozumět čemu. Získat poznatky nebo myšlenky a uchopit jejich význam.

Potvrdit znamená potvrdit platnost, pravdivost nebo legitimitu něčeho.

Přijmout znamená přijímat něco nebo někoho, uznávat jeho existenci nebo akceptovat určité názory nebo postupy.

Připustit znamená uznat, že něco je pravdivé nebo možné.

Přiznat <co>: uznat něco jako skutečné, připustit si, že je to pravda.

Schválit znamená posoudit něco pozitivně a oficiálně povolit.

Zhodnotit znamená zvážit, posoudit a vyhodnotit všechny dostupné informace a údaje.