Uznaný

Význam: Uznaný je označení pro něco, co je přijato nebo schváleno; často se týká autority, přízně nebo uznání od ostatních.

Slovo uznaný je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k uznaný

Ceněný je vysoce uznávaný, vážený a obdivovaný; oceňovaný a ctěný.

Oficiální se vztahuje k oficiálním účelům, akcím, prohlášením nebo rozhodnutím.

Osvědčený znamená něco, co bylo ověřeno nebo potvrzeno jako pravdivé nebo spolehlivé.

Úřední je adjektivum popisující něco nebo někoho, kdo je oficiální nebo oficiálním způsobem prováděn.

Uznávaný se obvykle používá pro označení něčeho, co je obecně respektované, oceněné nebo schválené.