Utrhnout se

Význam: Utrhnout se znamená nečekaně opustit či vymanit se z něčeho, často z nežádoucí situace, nebo se osvobodit od něčeho.

Slovo utrhnout se je složena z 2 slov, obsahuje 11 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k utrhnout se

Obořit se znamená zaútočit na někoho s úmyslem způsobit mu újmu nebo ho zničit.

Oddělit se znamená ukončit společnou cestu, rozdělit se, vzdálit se od někoho nebo něčeho.

Odtrhnout se znamená, že se něco oddělí od zbytku a pohybuje se samostatně. Například, když se odtrhne lavina, odlomí se od skály a sama se pohybuje.

Osopit se znamená vyjádřit nenávist, zlost a odpor vůči někomu.

Začít se něčím zabývat, pustit se do činnosti, kterou provádí dotyčný.

Rozkřiknout se znamená hlasitě a nahlas vyjádřit svůj názor nebo vztek, křičet.

Utéci: rychle se vzdálit, uniknout nebezpečí nebo problému.

Vzdálit se znamená od sebe navzájem se oddálit nebo se vzdálit od místa.

Začít řádit znamená začít vše řídit, organizovat, pořádek dělat.

Získat volnost znamená poznat svobodu a nezávislost, kterou dává volba dělat, co člověk chce, kdy chce a jak chce.