Utkvět

Slovo utkvět je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k utkvět

Setrvat znamená zůstat na stejném místě, neustupovat ani se nehnout z místa; zůstat věrný svým postojům a názorům.

Spočinout znamená odpočívat, relaxovat a uvolnit se.

Trvale zůstat znamená stále setrvat na stejném místě nebo ve stejné situaci, aniž by došlo k změně nebo pohybu.

Ulpět znamená držet pevně pohled na něco, jako byste byli fascinováni čím nebo někým; pozorně se dívat.

Uváznout znamená být omezený nebo ochromený, být zablokován nebo zmítnut.