Uspořádání

Význam: Uspořádání je systémové řazení, které umožňuje efektivně využít prostor nebo čas k uspokojení požadavků.

Slovo uspořádání je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k uspořádání

Pořádek je stav, kdy jsou věci uspořádané a systémově organizované tak, aby se daly snadno používat.

Řád je uspořádání, systém nebo struktura vytvořená k usměrňování lidské činnosti. Může být spjata s hierarchií, pravidly nebo zákony.

Úprava je proces nebo úkon, kterým se změní vzhled, funkce, struktura, chování nebo výkon něčeho.