Unifikace

Význam: Unifikace je proces, který se snaží sjednotit různé systémy, procesy nebo zákony, aby se dosáhlo jednoty a soudržnosti.

Slovo unifikace je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k unifikace

Sjednocování je proces, kterým se dosahuje spojení nebo sjednocení něčeho.

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.