Ukončení

Význam: Ukončení je konec činnosti, procesu nebo situace.

Slovo ukončení je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k ukončení

Konec je koncový bod, uzavření, závěr něčeho, co začalo. Označuje jasnou hranici mezi tím, co skončilo a tím, co začíná.

Začátek je počátek, příležitost pro něco nového, začít, začínat.

Konec; ukončení, dokončení něčeho; závěr, finále.

Závěr je závěrečná část dokumentu, ve které se shrnuje všechny důležité informace a jejich vyhodnocení.