Udavačský

Význam: Udavačský je označení pro člověka, který informuje vládní úřady o činech jiných lidí, které jsou nějakým způsobem nezákonné.

Slovo udavačský je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k udavačský

Denunciantský: odsuzující, vzbuzující podezření, které se týká oznamování.

Donašečský se týká osoby nebo zařízení, které přenáší informace, zboží nebo jiné materiály.

Konfidentský znamená soukromý, utajený, důvěrný.