Typický

Význam: Typický znamená běžný, obvyklý, charakteristický pro danou osobu nebo skupinu lidí.

Slovo typický je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k typický

Nekonvenční, neobvyklé, odlišné od běžného standardu.

Charakteristický se vztahuje k osobitému rysu nebo vlastnosti, která je typická pro určitou osobu, věc nebo situaci.

Osobitý je charakterizován jako originální a výjimečný; odlišný od ostatních; specifický a neobvyklý.

Příznačný se označuje jako odpovídající, charakteristický nebo výstižný; vyjadřuje jasnou souvislost mezi dvěma věcmi.

Rázovitý znamená originální, netradiční a charakteristický.

Svérázný vyjadřuje netradiční, specifický, jedinečný způsob chování nebo myšlení.