Trvalý

Význam: Trvalý je adjektivum označující věc, která existuje dlouhodobě, je stabilní a nezmění se.

Slovo trvalý je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k trvalý

Dočasný je odkazující k určitému období času, který je krátký a může se lišit od trvalého stavu.

Konstantní je stále stejné, nezměněné. Označuje se jako něco, co se nemění, je stabilní a trvalé.

Neměnný je odvozen z latinského adverba 'nemo' (nezměněný), což znamená trvalý, pevný a nezměnitelný. Označuje něco, co je stejné po delší dobu nebo trvale.

Nepřetržitý se vztahuje k činnostem, které pokračují bez přerušení. Označuje trvalou, nesouvislou a kontinuální aktivitu.

Neustálý: bez přerušení trvající, nepřetržitý, stálý, trvalý.

Stálý: trvalý, neměnný, pevný, neměnící se.