Třást se

Význam: Třást se znamená projevovat fyziologickou reakci strachu nebo úzkosti - projevující se náhlými křečovitými pohyby těla.

Slovo třást se je složena z 2 slov, obsahuje 8 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k třást se

Strach, obava nebo nedůvěra vůči něčemu nebo někomu, často se projevuje vyhýbáním se situacím nebo lidem.

Bažit je synonymum pro toužit po něčem; vyjádřit silnou touhu, žádat, zoufale prosit.

Chvět se je projevovat strach, úzkost nebo údiv tím, že se tělo trhá nebo třese.

Klepat se znamená být nervózním a podrážděným, často i sebepoškozujícím se chováním.

Strachovat se znamená obávat se něčeho, co se může stát. Je to vyjádření obav, které máme z něčeho, čeho se bojíme.

Těšit se znamená prožívat radost a očekávání ohledně budoucí události nebo zkušenosti <na co>.

Tetelit se znamená kočkovat, tancovat a pohybovat se veselým, zábavným způsobem.

Toužit je silný pocit, který znamená toužit po něčem, co chceme, a usilovat o to.

Třepetat se znamená rychle a nekontrolovaně se pohybovat; obvykle s velkou energii a zuřivostí.

Zachvívat se znamená silně se otřásat nebo se třást v důsledku strachu, vzrušení nebo silného emočního prožitku.