Tmavý

Význam: Význam slova "tmavý" je charakterizován jako barva nebo odstín, který je tmavší než běžné odstíny, nebo jako stav, kdy něco není světlé, jasné nebo jasné.

Slovo tmavý je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 12 synonym.

Synonyma k tmavý

Bezútěšný: smutný, depresivní, bez naděje, beznadějný.

Chmurný: smutný, temný, potemnělý; obvykle popisující atmosféru či náladu.

Nejasný: nejasný je slovo, které označuje něco, co není jasné nebo srozumitelné; může to být pojem, myšlenka, čin nebo situace.

Neurčitý je stav nebo vlastnost, která není jasně definovaná nebo odlišená.

Nevlídný znamená chladný, lhostejný, surový a nelaskavý.

Nezřetelný se vztahuje k něčemu, co není jasné nebo snadno rozpoznatelné; co je rozmazané nebo nejasné.

Pochmurný je přídavné jméno, které se vztahuje k věcem nebo situacím, které jsou smutné, depresivní, neveselé nebo bez naděje.

Smutný, depresivní, bez naděje; plný truchlivosti nebo apatie.

Světlý znamená jasný, osvícený, jasný, zářící, rozjasněný, svítící.

Tajemný: zahalený v tajemství; neznámý a neodhalitelný; plný záhad a záhadek.

Temný: pochmurný, tmavý; charakterizovaný negativními pocity, nejistotou a strachem.

Záhadný označuje něco neznámého, nevysvětlitelného či tajemného, často bez logického vysvětlení.