Temný

Význam: Význam slova temný je tmavý, tmavý nebo sytě černý; spojený s obavami nebo úzkostí; čímž se odkazuje na nejasné nebo neznámé situace.

Slovo temný je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 21 synonym.

Synonyma k temný

Bezútěšný: bez naděje, smutný a depresivní; bez nádechu pozitivního řešení nebo radosti.

Smutný, depresivní, temný; popisující pocity smutku a úzkosti.

Negativní, zlé nebo špatné; nevhodné, neuspokojivé nebo nesprávné.

Nejasný - nezřetelný, nejistý, matný, neurčitý, tajuplný, neuchopitelný, záhadný.

Nekalý znamená nespravedlivý, nepoctivý nebo podvodný. Znamená to jednání, které je v rozporu s pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

Neurčitý je pojem, který charakterizuje něco, co není jasně definováno nebo vymezeno.

Nevlídný znamená nelaskavý, chladný a bezcitný.

Nezřetelný: nejasný, rozmazaný, nečitelný, nejasný, neurčitý, mlhavý, nerozlišitelný.

Pochmurný je synonymum pro smutný, melanž, depresivní, chmurný či trudomyslný.

Pomatený je vyjádření pro osobu, která je zmatená nebo nepříčetná.

Ponurý = melancholický, smutný, bez naděje; lidé, situace nebo dokonce celá atmosféra.

Světlý je odvozený od slova „světlo“ a znamená jasný, blyštivý, osvícený, jasný, jasný, prosvícený nebo lesklý.

Tajemný znamená neproniknutelný, skrytý, záhadný, tajuplný, nejasný či tajný.

Tmářský je přívlastek označující jednání nebo postoj, který je tajný, tichý a nenápadný.

Tmavý je synonymum pro temnotu, něco co je matné, nebo barva černé, šedé či hnědé.

(bez definice)

Zakalený = nejasný, neprůzračný; nečitelný, nejasný, vybledlý nebo zamlžený.

Zaostalý znamená zaostávající za ostatními, zažitý, zastaralý, zaostávající ve vývoji.

Zatemnělý označuje stav, ve kterém je něco nejasné, neproniknutelné, nejasné nebo skryté.

Zlověstný vyjadřuje přítomnost potenciálního nebezpečí, zlého či nepříznivého osudu.

Zlý znamená nezákonný, nespravedlivý, hnusný nebo špatný.