Systematizovat

Význam: Organizovat podle systému, řádu, uspořádat, uspořádat do pořádku, klasifikovat.

Slovo systematizovat je složena z 1 slova, obsahuje 14 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k systematizovat

Klasifikovat znamená rozdělit na skupiny a třídit podle určitých kritérií.

Organizovat, řídit nebo uspořádat akci, událost nebo akci.

Třídit znamená rozdělit do skupin, uspořádat, seskupit podle určitých kritérií.