Svatý

Význam: Svatý je slovo, které se používá k označení něčeho nebo někoho, kdo je vážený, ctěný a vzýván jako někdo nebo něco svatého.

Slovo svatý je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k svatý

Ctnostný je někdo, kdo se chová spravedlivě a čestně, jehož jednání je v souladu s morálními principy.

Dokonalý je synonymem pro dokonale vyhovující, naprosto vynikající a bezvadný.

Mravnost je etické nebo morální usuzování nebo chování, které je považováno za správné nebo doporučené.

Naprostý znamená absolutní, úplný a neomezený. Je to nejvyšší stupeň intenzity a intenzity.

Posvátný je to, co je vznešené, vážené a považované za svaté. Často se vztahuje k božstvům, svatým místům a obřadům.

Světec je náboženská osoba, která je za svou pokoru a oddanost Bohu vzývána jako vzor pro ostatní.

Úplný znamená úplný, kompletní nebo celistvý; neobsahuje žádné nedostatky.

Ušlechtilý je považován za vysoce morální nebo etický, vysoký a důstojný.

Vznešený označuje význam vznešenosti, něčeho, co přesahuje obyčejnost; něco velkého, významného nebo báječného.