Stručně

Význam: Stručný: což je krátké a jasné, vyřčené přímo na bod. (120 znaků)

Slovo stručně je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k stručně

Krátce: krátký, stručný, jednoduchý.

Rozvláčně znamená pomalu, nedbalostí nebo bez zájmu.

Souhrn: Slovo souhrn znamená shrnout informace do stručného přehledu.

Zhuštění je proces snížení objemu nebo hustoty něčeho, co je složité nebo rozsáhlé.