Strčit

Význam: Strčit znamená fyzicky přitlačit nebo vrazit něco do něčeho.

Slovo strčit je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k strčit

Umístit osobu do blázince, bez jejího souhlasu nebo souhlasu rodičů nebo opatrovníků.

Poskytnout/darovat člověku stovku jako dar nebo peníze.

Narazit znamená fyzicky nebo psychicky narazit na něco nebo někoho; doslova či přeneseně.

Vložit znamená umístit něco na určité místo; nebo vložit něco do něčeho jiného.

Vrazit do koho znamená fyzicky napadnout nebo vtlačit někoho do něčeho s cílem způsobit nemoc nebo bolest.

Vrazit je tvrdé fyzické napadení, které se obvykle provádí pěstmi, nohama nebo jiným tělesným kontaktem člověka s druhým.

Vsadit znamená poslat někoho do vězení na určitou dobu.

Vsunout znamená vložit nebo zasunout něco (např. klíč) do otvoru, který se na to hodí.

Zastrčit znamená schovat nebo ukrýt něco, co nemá být vidět.