Štěstí

Význam: Štěstí je stav mysli, který se projevuje radostí a pocitem pohody. Je to pocit, který nás naplňuje a dělá nás šťastnými.

Slovo štěstí je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k štěstí

Blaho je stav štěstí, pohody a spokojenosti.

Blaženost je stav radosti, štěstí a klidu, který je založen na duchovním a duševním pohodlí.

Úspěch je dosahování cílů, které jsme si stanovili, a cítění uspokojení a radosti s tím spojené.

Zdar je pozdrav, který vyjadřuje úspěch, dobré zdraví a štěstí. Je to slovo, které se používá pro vyjádření podpory a pozitivního přání.