Statečný

Význam: Statečný člověk je odvážný, silný a odhodlaný, aby čelil nebezpečí a postavil se proti strachu.

Slovo statečný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k statečný

Bázlivý: plachý, bojácný, zdrženlivý; obvykle strachující se neúspěchu, neúspěchů a odmítnutí.

Neodvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný, odvážný.

Odvážný je ten, kdo jedná bez obav a bez ohledu na riziko. Je to člověk statečný, odhodlaný a odvážný.

Smělý je odvážný člověk, který se nebojí riskovat a zkoušet nové věci. Je statečný, nezalekne se a vystaví se nebezpečí.

Srdnatý je přívlastek, který označuje někoho, kdo je statečný, odvážný a odhodlaný vyřešit problém.

Udatný je adjektivum, které označuje odvahu, statečnost a odhodlání.

Zbabělý je člověk, který se bojí vystoupit ze své komfortní zóny a nechce riskovat. Nesmělý a strachující se.