Standardní

Význam: Standardní označuje normu, která je považována za běžnou, obecně přijímanou nebo schválenou.

Slovo standardní je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k standardní

Běžný se vztahuje k obyčejným nebo normálním situacím, věcem, lidem nebo vlastnostem. Označuje to, co je obecně očekáváno a přijímáno jako normální.

Normální je stav, který je obvyklý a odpovídá běžným standardům nebo zvyklostem.

Ustálený znamená trvale nastavený, nezměněný nebo pevně stanovený.