Spravedlnost

Význam: Spravedlnost je princip, podle kterého se rozhoduje o správnosti a nespravedlnosti jednání lidí. Je to pojem, který se vztahuje k spravedlivému zacházení a vyrovnání nebo trestu.

Slovo spravedlnost je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k spravedlnost

Justice je systém spravedlivého a spravedlivého uplatňování práva; zahrnuje spravedlivý přístup k vyřizování sporných záležitostí a úctu k lidským právům.

Právo je systém pravidel, které regulují chování lidí, aby bylo spravedlivé.

Soudnictví je proces uplatňování zákonů a spravedlivého vymáhání práva.