Sporost

Význam: Sporost je stav, kdy se dvě strany snaží dosáhnout cíle přes soupeření a soupeření, často se zhoršující.

Slovo sporost je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k sporost

Nečetnost je stav, kdy je počet něčeho malý a je těžké ho najít.

Nemnohost je stav nebo vlastnost být malého množství nebo počtu.

Nevydatnost je slabost, zanedbatelnost či nedostatečnost.