Společenství

Význam: Společenství je skupina lidí, kteří mají něco společného a sdílejí stejné cíle a hodnoty. Ve společenství se lidé navzájem podporují, pomáhají si a udržují mezi sebou silné vztahy.

Slovo společenství je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k společenství

Pospolitost označuje společenství lidí, kteří jsou spojeni jedním cílem nebo zájmem.

Societa je italský výraz pro „společnost“ nebo „společenství“. Jedná se o skupinu lidí, kteří se spojili, aby společně pracovali na dosažení společných cílů.

Společnost je skupina lidí, kteří spolupracují, sdílejí vzájemné hodnoty, cíle a zájmy.

Svazek je sestavení nebo shromáždění knih, časopisů, dokumentů nebo jiných materiálů s podobnou tématikou.