Špatný

Význam: Špatný: nevhodný, neuspokojivý, nežádoucí; nekvalitní, horší než očekávání.

Slovo špatný je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 28 synonym.

Synonyma k špatný

Chatrný (adjektivum) znamená velmi slabý, chabý, nedostatečný, nezajištěný.

Chorý je stav, kdy je tělo postiženo onemocněním nebo jinou poruchou, která vede k poklesu fyzické nebo duševní pohody.

Churavý znamená slabý, nemocný nebo postižený těžkou chorobou.

Chybný je něco, co není správné, co je nesprávné, nebo co je nedostatečné.

Dobrý: pozitivní, dobrý skutek; vysoce hodnocený, znamenající štěstí, úspěch nebo ocenění.

Hanebný je odpudivý, odporný, způsobující hanbu nebo pohoršení.

Mizerný označuje něco, co je velmi špatné, horší nebo neúplné.

Mylný je opačný významu správný nebo pravdivý, například mylný úsudek, předpoklad nebo tvrzení.

Nanicovatý je přídavné jméno popisující malý, nezajímavý, bezvýznamný, nedůležitý či nepatrný.

Neblahý je synonymem pro nešťastný, zlé, špatné nebo tragické. Může také označovat něco, co má negativní vliv.

Nečestný je někdo, kdo nedodržuje zákonné, morální nebo etické normy a podvádí, lže nebo manipuluje.

Negativní, zlé, špatné, kritické, neuspokojivé, nežádoucí, nebezpečné.

Nedostatečný znamená nedostatečné množství nebo jakost; nízká úroveň nebo slabost.

Nekvalitní se označuje jako nízká jakost nebo nedostatečná kvalita něčeho.

Osoba trpící nějakou nemocí nebo fyzickou či duševní poruchou.

Nenáležitý znamená "nevhodný, nepatřičný, nedostatečný".

Nepěkný znamená ošklivý, nelíbivý, nevzhledný, nehezký nebo nechutný.

Nepříjemný je vyjádření pro to, co je nezdvořilé, otravné nebo nepříjemné.

Nepříznivý se obvykle používá k označení něčeho, co je pro danou situaci negativní nebo škodlivé.

Neschopný znamená neschopnost plnit požadavky, úkoly nebo povinnosti; nezpůsobilost, neodpovídající schopnosti nebo vytrvalosti.

Nesprávný: neodpovídající běžným pravidlům, názorům nebo standardům; chybný.

Nespokojivý: nezodpovídající požadavkům nebo očekáváním; nedostatečný nebo nedostačující.

Nevalný významuje něco málo hodnotného, neúspěšného, neuspokojivého, nezáživného nebo nedostatečného.

Nevalný významně znamená špatný, nedostatečný, nízký nebo nedostatečný.

Nezdravý = scházející zdraví, často se používá pro životní styl, který je spojen s nepříznivými důsledky pro zdraví.

Ničemný = Zlý, zvrácený, zhoubný, zločinný, bezcitný, nízký, amorální.

Slabý znamená nemocný, slabý výkon nebo slabý závěrečný výsledek. Také znamená slabší nebo slabě vyvinutý.

Zlý = nekalý, nečestný, bezohledný, hněvivý, špatný, krutý, nespravedlivý.