Soulad

Význam: Soulad je shoda či konsensus mezi názory nebo pohledy odlišných stran, které jsou schopny dosáhnout dohody.

Slovo soulad je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k soulad

Nesoulad, nesrovnalost, nedohoda; nepříjemné narušení souladu mezi dvěma nebo více objekty, zvukem, barevností, koncepty apod.

Harmonie je soulad, harmonické soužití; když se všechny části skládají dohromady, aby vytvořily celistvý celek.

Jednota je síla, kterou lze dosáhnout, když se lidé spojí a sjednotí se ve svém cíli.

Shoda je souhlas dvou nebo více lidí, nebo entity, který může být vyjádřen slovem, činem nebo dohodou.

Souhlas je schválení či podporování něčeho, co se říká, myslí nebo dělá.

Souzvuk je slovo pro příjemné zvukové kombinace, které vytvářejí harmonii.