Souhrn

Význam: Souhrn je stručné shrnutí nebo závěrečný výtah z původního textu. Slouží k získání rychlého přehledu o obsahu.

Slovo souhrn je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k souhrn

Abstrakt je krátké shrnutí článku, knihy, výzkumu nebo jiného díla, které zahrnuje hlavní myšlenky a závěry.

Přehled je stručný a jasný výpis informací s cílem poskytnout rychlý přístup k důležitým údajům.

Krátký životopis zahrnující pracovní zkušenosti, kvalifikace a další důležité informace o uchazeči o práci.

(bez definice)

Soubor je jednotka dat v počítači, která může obsahovat text, obrázky, zvuk, programy nebo jiná data.

Úhrn je souhrn, shrnutí, seřazení nebo kombinace něčeho.