Souhlas

Význam: Souhlas je projev shody s požadavkem, názorem nebo činem. Znamená přijetí nebo schválení čehosi.

Slovo souhlas je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k souhlas

Harmonie je součástí vyváženého a příjemného prostředí, ve kterém je vše proporcionální a v souladu.

Shoda je soulad, shodnost, kdy dvě nebo více stran, názorů či činů souhlasí.

Soulad je stav, kdy se ideje, systémy, lidé nebo skupiny navzájem doplňují nebo ladí.