Slavný

Význam: Slavný znamená proslulý, obdivovaný a uznávaný, často spojený se slávou nebo úspěchem.

Slovo slavný je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 14 synonym.

Synonyma k slavný

Důstojný znamená projevovat vážnost, úctu a respektovat druhého; vyzařovat sebevědomí a noblesu.

Luxusní, bohatý, velkolepý; honosný odkazuje na věci s projevem majestátnosti a urozenosti.

Neznámý je něco nebo někdo, o kterém se neví nebo o kterém se málo ví.

Okázalý znamená velkolepý, pompézní, nápadný a honosný; předvádějící výstřednost a neobyčejnost.

Uvědomující si sílu, podporující sebe a druhé, aby se cítili šťastní a vyšší.

Proslavený je to, co je známé, obdivované a ceněné veřejností.

Skvělý znamená úžasný, nadmíru dobrý, úžasný, úžasný, báječný, vynikající, fantastický.

Slavnostní: označuje velké nebo významné akce, obřady nebo události, které jsou pořádány s úctou a vážností.

Věhlasný znamená slavný, proslulý a obdivovaný.

Velebný - velkolepý, vznešený, velký, významný.

(bez definice)

Velmi dobrý, excelentní; skvělý, báječný; vynikající, výtečný.

Vynikající: velmi dobrý, skvělý; nadprůměrný, báječný.

Znamenitý je pozitivní přídavné jméno označující něco jako velmi dobré, vynikající nebo výtečné.