Slábnout

Význam: Slábnout znamená ztrácet sílu, energii a vitality; proces, při kterém se stav organismu zhoršuje.

Slovo slábnout je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k slábnout

Postupné úbytí síly, činnosti, energie nebo kvality.

Pohasínat znamená dokončit něco až do konce, obvykle pomalu a s důkladností.

Zvětšovat sílu, moc nebo vliv; posilovat, zesilovat.

Skomírat znamená postupně se vytrácet, ztrácet sílu a energii.

Zanikat znamená postupně mizet nebo zmizet úplně, nebo dokonce zcela vymizet.