Šílený

Význam: Nezdravě nadměrný, narušený; zmatený, bláznivý, šokující, nezvyklý.

Slovo šílený je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k šílený

Bláznivý se obvykle vztahuje k něčemu šílenému, divnému nebo bizarnímu. To může být způsobeno šíleností, šíleností nebo záměrným vyčníváním.

Choromyslný je termín pro stav, kdy osoba trpící mentální poruchou má také nějaké fyzické postižení.

Silný, vysoce intenzivní; stupňovaný, intenzivně prožívaný.

Nepříčetný je stav, kdy je člověk nepřiměřeně vzrušený nebo zmatený, často se to projevuje jako psychické poruchy.

Obrovský znamená velmi velký, ohromný, mohutný nebo ohromující.

Odvážný je ten co má odvahu říci nebo udělat něco obtížného a riskantního, neboť odmítá být zastrašen.

Pomatený označuje stav, kdy člověk ztratil zdravý rozum a jeho chování je chaotické a nevhodné.

Prudký je přídavné jméno, které označuje silnou, rychlou a náhlou změnu.

Riskantní je odvozeno z latinského slova "riskare" a znamená "ohrožení, riziko a nejistota". Označuje něco, co se může stát nebo se stát, ale je to velmi nejisté.

Úžasný je slovo, které se používá pro označení něčeho neuvěřitelného, fantastického, ohromujícího nebo šokujícího.

Ztřeštěný se obvykle používá pro označení něčeho divokého, neobvyklého, bláznivého nebo nezvyklého.