Šílenství

Význam: Nezdravý stav mysli, kdy se člověk začne chovat nepředvídatelně a vystavuje sebe a okolí riziku.

Slovo šílenství je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k šílenství

Blbost je nerozumné jednání, chování nebo myšlení, které je přijímáno jako nesmyslné nebo neúčelné.

Choromyslnost je stav, při kterém je člověk částečně nebo úplně závislý na druhých pro základní životní potřeby.

Nepříčetnost je stav mysli, kdy člověk ztratí schopnost uvažovat racionálně a správně se rozhodovat.

Nesmysl je myšlenka nebo čin, který je bezdůvodný, nelogický nebo nepravděpodobný.

Pitomost je hloupé a nevhodné chování nebo myšlení, které je zpravidla následkem nedostatku znalostí nebo rozumu.

Pomatenost je stav velmi silného šílenství, který se projevuje silnými změnami v chování a narušením rozumu.

Nezdravý stav mysli; bláznivé, zoufalé a zmatené chování; pokračování nezdravých myšlenek a činů.